Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

hatályos 2021.07.28. napjától visszavonásig

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Kurkó Ibolya E.V. (székhely: 1107 Budapest, Üllői út 138/1., 4/3., adószám: 69403011-1-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Üzemeltetői adatok:

Név: Kurkó Ibolya E.V.

Székhely: 1107 Budapest, Üllői út 138/1., 4/3.

Levelezési cím: 1107 Budapest, Üllői út 138/1., 4/3.

Adószám: 69403011-1-42

Számlaszám: 1177302300272470

Telefonszám: +36-30/5428643

E-mail: info@herbatanoda.hu

Honlap: https://herbatanoda.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetőség: info@mhosting.hu, +36 1 700 2323

Adószám: 23495919-2-41

Alapvető rendelkezések:

A szabályzat módosíthatósága

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak, a weboldalon értékesített oktató anyagok vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek: online tanfolyamok, onlinetréningek, workshopok, elektronikus formában letölthető oktató anyagok (pdf). A termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

A termékek ára forintban értendő. Az árak alanyi adómentesek (AAM), így az áraknak ÁFA tartalma nincs.

Szerzői jogok:

A weboldal és a weboldalon keresztül értékesített tanagyagok szerzői jogi védelem alatt állnak.

A rendelés menete:

A termék/szolgáltatás vásárlása során a „Kosárba teszem” gomb után ellenőrizheti a Kosár tartalmát. „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. A vásárláshoz regisztráció nem szükséges. Elég megadni a vásárlás alkalmával a vásárláshoz szükséges adatokat: nevét, számlázási adatait, e-mail címét, telefonszámát. Amennyiben regisztrálni szeretne, a későbbi belépéshez szükséges jelszavát is meg kell adnia.

A rendelés véglegesítésével nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt a megrendelése 8 napos időtartamban köti.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte:

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Ön megrendelésének elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön rendelését. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

A megrendelt termék/szolgáltatás ellenértékének fizetési módja:

Banki utalás és PayPal fizetési módok közül választhat a megrendeléséhez kapcsolódóan.

  • Banki előre utalással: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően lesz Önnek hozzáférhető az adott termék/szolgáltatás.
  • PayPal fizetési mód: választása esetén a PayPal egyenlegéből kerül levonásra az összeg. PayPalon keresztül fizethet bankkártyával és hitelkártyával is, ha esetleg nem rendelkezne PayPal számlával.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A fizetési határidő 8 nap.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány

Elállás joga:

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a letölthető nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Tanfolyamok, workshopok esetén a fogyasztó nyilatkozatát az esemény megkezdése előtt legkésőbb 24 órával küldheti meg. E-book rendelése estén az összeg befizetése előtt élhet az elállás jogával.

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot kitöltve az info@herbatanoda.hu e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni.

Vegyes rendelkezések:

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén):

Amennyiben a rendelés során problémát tapasztal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Amennyiben úgy érzi, panaszát nem rendeztük megnyugtató módon, úgy jogorvoslati kérelmével az alábbi helyek valamelyikét keresheti meg:

Budapest XVII. kerületének járási hivatala:

1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.

Telefonszám: +36 1 795-87-10

Fax: +36 1 237-48-23

E-mail: titkarsag@10kh.bfkh.gov.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu)

Lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testületek (elérhetőségük megtalálható: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579)

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Online Vitarendezési Platform

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://herbatanoda.hu/adatvedelmi-tajekoztato/


FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020 (II.7) Korm. rendelet értelmében a felnőttképzési tevékenységnek minősülő képzések bejelentés kötelesek. A Szolgáltató Pest Megyei Kormányhivataltól kapott felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/001788. A Képzésben Részvevők számára igény esetén Tanúsítványt kerül kiállításra.

A felnőttképzésnek minősülő tanfolyamok, képzés megrendelésével. Felnőttképzési szerződés jön létre az ÁSZF bepipálással történő elfogadásával Szolgáltató és Képzésben Résztvevő között.

1. Fitoterápia – otthoni gyógynövényfelhasználás, online tanfolyam

A képzés pontos megnevezése: Fitoterápia tanfolyam

A képzés célja: ismeretátadás

A képzés során elsajátítható ismeretek itt olvashatóak: https://herbatanoda.hu/fitoterapia-tanfolyam/

A képzés helye: zárt online felület

A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a tanfolyami díj be nem fizetése esetén a Képzésben résztvevő nem kap hozzáférést az online felülethez.

A Szolgáltató szerződésszegésének következménye(i): a Szolgáltató képzési tevékenységének folytatásától való eltiltása esetén, a Képzésben Résztvevőt ért kárt köteles megtéríteni.

Időtartama, ütemezése: itt olvasható https://herbatanoda.hu/fitoterapia-tanfolyam/

A képzés díja: 49.900 Ft

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/001788.


2. Gyógykozmetikum készítő tanfolyam

A képzés pontos megnevezése: Gyógykozmetikum készítő tanfolyam

A képzés célja: ismeretátadás, gyakorlat elsajátítása

A képzés során elsajátítható ismeretek itt olvashatóak: https://herbatanoda.hu/gyogykozmetikum-keszito-tanfolyam/

A képzés helye: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1b

A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A tanfolyami díj be nem fizetése esetén a Képzésben résztvevő helye kiadható másnak.

A Szolgáltató szerződésszegésének következménye(i): amennyiben a Képzés a Szolgáltató hibájából elmarad, a Képzésben Résztvevőt ért kárt köteles megtéríteni.

Időtartama, ütemezése: 4 óra, időpontok a weboldalon: https://herbatanoda.hu/gyogykozmetikum-keszito-tanfolyam/

A képzés díja: 45.000 Ft

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/001788.


3. Fájdalomcsillapító gyógykozmetikumok tanfolyam

A képzés pontos megnevezése: Fájdalomcsillapító gyógykozmetikumok tanfolyam

A képzés célja: ismeretátadás, gyakorlat elsajátítása

A képzés során elsajátítható ismeretek itt olvashatóak: https://herbatanoda.hu/fajdalomcsillapito-gyogykozmetikumok/

A képzés helye: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1b

A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A tanfolyami díj be nem fizetése esetén a Képzésben résztvevő helye kiadható másnak.

A Szolgáltató szerződésszegésének következménye(i): amennyiben a Képzés a Szolgáltató hibájából elmarad, a Képzésben Résztvevőt ért kárt köteles megtéríteni.

Időtartama, ütemezése: 4 óra, időpontok a weboldalon: https://herbatanoda.hu/fajdalomcsillapito-gyogykozmetikumok/

A képzés díja: 25.000 Ft

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/001788.


4. Vadon termő gyógynövények tanfolyam

A képzés pontos megnevezése: Vadon termő gyógynövényeink tanfolyam

A képzés célja: ismeretátadás

A képzés során elsajátítható ismeretek itt olvashatóak: https://herbatanoda.hu/vadon-termo-gyogynovenyek-tanfolyam/

A képzés helye: online felület

A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A tanfolyami díj be nem fizetése esetén a Képzésben résztvevő nem kap hozzáférést az online felülethez.

A Szolgáltató szerződésszegésének következménye(i): amennyiben a Képzés a Szolgáltató hibájából elmarad, a Képzésben Résztvevőt ért kárt köteles megtéríteni.

Időtartama, ütemezése: 10 hét, kezdés és befejezés ideje a weboldalon: https://herbatanoda.hu/vadon-termo-gyogynovenyek-tanfolyam/

A képzés díja: 45.000 Ft

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/001788.


Budapest, 2021.07.28.